Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yritys Vilmankämmen Oy ja

Tampereen Pilates Studio

Nettikaupat:

Varauspiste.fi ja kehontunne.fi
Yhteystiedot:

Pirkankatu 1B, 7 krs, 33230 Tampere
Muut yhteystiedot:
Puhelin: 010 8356500

Sähköposti: info@vilmankammen.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Lundan Armi
Yhteystiedot:

Pirkankatu 1B, 7 krs, 33230 Tampere
Muut yhteystiedot:

Puhelin: 050 3104322

Sähköposti: armi.lundan@vilmankammen.fi
3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteri palveluiden tilaukseen ja seurantaan sekä asiakaspalvelun hoitamiseen ja palveluiden markkinointi ja kehittäminen.

Asiakasrekisteri:

Täällä on tiedot asiakkaista, jotka ovat ostaneet palvelujamme/tuotteitamme. Asiakasrekisteri on pilvipalvelimella ja sen hoito on ulkoistettu asiantuntija yritykseen

Tietoihin pääsee vain tietyt henkilöt salasanalla. Jokaisesta käynnistä rekisterissä jää myös merkintä, kuka tietoa on käyttänyt ja milloin.

Sähköpostilista:

Henkilö on liittynyt tai antanut suostumuksen liittää hänet Vilmankämmen/ Tampereen Pilates Studion sähköpostilistalle.

Sähköpostilistalla oleviin sähköpostiosoitteisiin lähetetään tiedote/tiedotteita toiminnastamme esim. uutiskirjeellä tai henkilökohtaisella viestillä.

Uutiskirjeessä on mahdollisuus perua uutiskirjeen vastanottaminen painamalla linkkiä uutiskirjeen lopussa tai ilmoittamalla meille, että ei halua enää uutiskirjettä.

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tiedot ovat pilvipalvelimella ja suojauksen takana.

Nettikauppa:

Henkilö ostaa nettikaupastamme (Varauspiste.fi ja Kehontunne.fi)

tuotteita ja palveluja.

Varauspiste palvelu kerää tietoina; nimi, sähköpostiosoite,osoite ja puhelinnumero ja asiakkaan käyttäjätunnus. Asiakas määrittelee salasanansa itse.

Tilaustiedoissa ilmenee ostopäivämäärä, ostettu palvelu ja maksutapa.

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa

Ulkopuolisen toimijan tarjoamat palvelut:

Ulkopuolisten toimijoiden tarjoamista palveluissa, joissa toimimme edustajana on sovittu erillisillä sopimuksilla. Asiakkalle annetaan henkilötietoja koskeva sopimus tiedoksi, kun palvelua toteutetaan asiakkaalle esim. Firstbeat ja Soptyplanner- palvelu.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissärajoissa.
5. Rekisterin tietosisältö
Pääasiassa henkilöistä kerätään seuraavat tiedot.

Etunimi
Sukunimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Vilmankämmen käsittelee myös joidenkin henkilöiden yleisluontoisia terveystietoja, jotka ovat niitä palveluja ostaneet. Näihin tietoihin sovelletaan henkilötietosuoja määräyksiä ja tiedot säilytetään niin kauan kun se katsotaan aiheelliseksi esim. tulevat jatkokäynnit.

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet *
Asiakkaiden henkilökohtainen ilmoitus ja lupa
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

Poikkeus: Terveystietoja voidaan luovuttaa esim. työterveyden käyttöön, mikäli asiakas on antanut siihen henkilökohtaisen suostumuksensa.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukollisessa säilytystilassa.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Tiedot säilytetään valvotussa atk-verkossa olevalla palvelimella sijaitsevassa tietokannassa ja ne ovat vain määriteltyjen asianomaisten verkkokäyttäjien saatavilla.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

.