Vilmankämmen/Tampereen Pilates Studio tarina

Hyvinvointia ei voi ulkoistaa!

Vilmankämmen on perustettu  vuonna 2000. Pääpainomme on ollut alusta asti sairauksia ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jossa on mukana myös luontosuhde ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä.

Lisäämme Sinun tietoisuuttasi omasta hyvinvoinnistasi. Vahvan ja toden minäkuvan perustalle Sinun on helpompi rakentaa terveempi ja toimivampi keho.

Vahvuutemme on yksilön vastuun opettaminen hyvinvoinnin vaalimisessa, sillä oman terveyden huoltoa ei voi ulkoistaa.

Käytämme valdoituja terveystestejä ja Method Putkisto-kehohallintametodeja. Olemme Suomen ensimmäinen terveydenhuollon yritys, joka on liittänyt eko- ja ympäristöpsykologian opit osaksi palvelukokonaisuutta, jolla tuotetaan asiakkaan tarpeista lähtevää yksilöllistä ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin palvelua.

 

Tampereen Pilates Studio on osa Vilmankämmen yritystämme.

Hyvinvointisi lähtee sisältä päin! Kehoasi on mahdollista muuttaa hämmästyttävän paljon. Haluamme tarjota Sinulle hyvinvointisi ylläpitämiseen työkaluja, jotta voit hyvin mahdollisimman pitkään.

Lue lisää www.methodputkistotampere.fi

Sinä olet tervetullut asiakkaaksemme juuri sellaisena kuin olet! Toimintamme on ihmisarvoa kunnioittavaa.

Historian havinaa:

VILMANKÄMMEN

Vilmankämmenen toiminta perustuu hyvinvointiin.
Vilmankämmen sai alkunsa kolmen naisen yhteisistä unelmista ja kiinnostuksesta. 1990 luvun lopulla Armi Lúndan, Katri Kranni ja Kati Rantanen kohtasivat tavoitteenaan lastensa hyvinvointi ja toiminnan järjestäminen.

Lapsille tahdottiin luoda turvallinen kasvuyhteisö lähellä luontoa ja luonnollista tekemistä. Kyläkoululle remontoitiin yhdessä pienryhmälle oma ”päiväkoti”. Tässä ensimmäisessä yhteisessä hankkeessa tuli samalla tutuksi maalaus ja tapetointi ja se mitä kukin osaa ja taitaa.

Keskustelut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja siitä miten ihmisiä hoidetaan, toi idean oman yrityksen perustamista. Syntyi Vilmankämmen, jolle hyvinvointi merkitsee ihmisarvoa kunnioittavaa huolenpitoa, hyväksyntää ja luontoyhteyttä.

Armi, Katri ja Kati olivat kaikki jo kokeneita yrittäjiä eikä ajatus uudenlaisen hyvinvointiyrityksen perustamisesta pelottanut vaan tuntui jopa välttämättömältä. Hyvinvointipalvelujen tuottaminen kuntoutukseen, liikuntaan ja luonnonvarakoulutukseen suunniteltiin siten, että ne perustuivat laatuun ja kestävän kehityksen arvoille.

Heti alussa huomattiin Vilmanperällä Lempäälässä piirrettyjen suunnitelmien laajuus ja monitahoisuus. 2000 luvun alun hyvinvointiasiakkaat eivät olleet vielä valmiita käsittämään yhteyttä ihmisen luontosuhteen ja hyvinvoinnin välillä, ja näin toiminta piti jakaa ja markkinoida erikseen. Tämän seurauksena perustettiin Terveys- ja koulutuspalvelu Kämmen eli Vilmankämmen Tampereelle Erkkilänkadulle ja erikseen Vilman Luontoyritys Lempäälään Vilmanperälle sekä Tampereelle Finlaysonin tallipihalle.

Toiminta kehittyi niin, että Vilman Luontoyrityksessä alettiin täydennyskouluttaa ammattikasvattajia ja opettajia sekä luonnonvaratuottajia. Vilmankämmenellä taas järjestettiin ensimmäisenä Tampereella Method Putkisto Pilateksen kursseja. Lisäksi laajentuvan Kämmen-yrityksen avokuntoutusosaan liitettiin kädenharjoitteet luonnonmateriaaleilla.

Muutto Haarlan Palatsiin

Ajan kuluessa ympäristöasiat ovat nousseet yhä useammin otsikoihin ja tiedostetummin osaksi ihmisen hyvinvointia. Kämmenen ja Vilman harjoittama toiminta on kehittynyt yhä enemmän koulutuksen alueelle ja aika myös kypsyi hyvinvointipalveluiden laajemmalle tuotteistamiselle ja yhdistämiselle luontoyrittäjyyteen.

Syksyllä 2004 Tampereen kaupunki haki uusia vuokralaisia ydinkeskustassa sijaitsevaan vuonna 1924 rakennettuun graniittilinnaan. Tämä entisen paperitehtailija Rafael Haarlan yksityiskoti soveltui yrityksen kestävän kehityksen arvoihin upeasti. Palatsia kunnostettiin alkuperäistä kunnioittaen ja vuosisadan alun tunnelmaa jäljiteltiin huone huoneelta.

Kaikki yrityksen silloiset työntekijät ja ammatinharjoittajat pääsivät osallisiksi maalaus-, tapetointi- ja siivoustalkoista.
Sisustuksen huonekalut, esineet ja verhot pieniä yksityiskohtia myöten oli hankittava itse.
Talkoot toteutettiin normaalin yritystoiminnan rinnalla ja jälkeenpäin onkin ihmetelty, miten
kaikkeen riitti energiaa. Kesäkuun 1. päivänä 2005 Haarlan palatsissa pidettiin avoimet ovet ja
vieraita kävi satamäärin.

Tilojen vihdoin valmistuttua aloitettiin yrityksen toimintamallien kehittely, verkoston
laajentaminen sekä markkinoinnin ulkoasun uudistus. Marraskuussa 2007 Vilmankämmen
instituutti markkinointinimen alle yhdistettiin Vilman- ja Kämmen- yritysten toiminnat. Nimen
alkuperä juontuu historiasta. Vilman on metsäsaamelaisten kieltä ja tarkoittaa hyvää
pyyntipaikkaa. Vilmanperä sijaitsee paikalla, joka on aikoinaan ollut kapea kahden järven välissä
oleva harju, missä muinaiset asukkaat aikoinaan pyysivät ansoilla ja jousilla pienriistaa. Kyseessä
oli siis ”hyvä pyyntipaikka Vilman”.

Kämmen- nimen taas suunnitteli Katri Kranni vuonna 1996 Marko Pirin kurssilla. Kuvitteellinen yritys sai nimensä alaspäin suunnatusta kädestä, mikä intiaanien merkkikielellä tarkoittaa antamista ja opettamista. Hoitava kämmen antaa hyvää oloa, ja ohjaava opettaa, eli ”antaa ja opettaa” – kämmen.

Perusasiat kuntoon

Vilmankämmenen toiminta perustuu siihen ajatukseen että perusasioiden pitää olla kunnossa,
jotta voi olla terve ja tasapainoinen ihminen. Syö hyvin, hengitä tehokkaasti, tunne juuresi ja
kunnioita luontoa osana itseäsi sekä ihmistä yksilönä.

Kehitystä ja verkostoitumista hoitoalalla
Vilmankämmen loi hoitoalan yrittäjien verkoston, joka pystyy ylläpitämään palvelua
myös maaseudulla. Yrityksessä oli parhaillaan 37 ammatinharjoittajaa ja viisi työntekijää.

Toiminnan priorisointia

Vuonna 2012 Tampereen kaupunki myi Haarlan palatsin ja uusi osoitteemme löytyi Pyynikintorin kulmilta. Toimitilojen pienuus vahvisti päätöstämme keskittyä kehonhallintaan (Tampereen Pilates Studio) ja yrityksille tarjottaviin hyvinvointiprojekteihin, jotka voidaan toteuttaa myös yrityksen omissa tiloissa tai hyvinvointikeskuksissa. Kun palvelut tuodaan suoraan yrityksiin, säästytään logistisilta kuluilta sekä aikaa säästyy. Asiakkaiden ei tarvitse matkustaa palveluiden luo, vaan palvelut tuodaan heidän luokse.

Kiitos kiinnostuksestanne Vilmankämmeneen! Tarina jatkuu…
Anna Eskola, tiedottaja

Armi Lundán, Vilmankämmen toimitusjohtaja